BJS College

भारतीय जैन संघटना संचालित
प्राथमिक , माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,पिंपरी.

Shantilal

मिशन (उददेश) व व्हीजन (दृष्टी)

vision mission

व्हीजन (दृष्टी)

सर्वंकष शिक्षणादवारे विद्यार्थ्यांच्या मनात जगताच्या कल्याणासाठी ज्ञानाची ज्योत प्रज्वलित करणे

मिशन (उददेश)

ज्ञानाद्वारे यशाचे अत्त्युच्य शिखर गाठण्याची आणि समाजाप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याची क्षमता विकसित करणे.