BJS College

भारतीय जैन संघटना संचालित
प्राथमिक , माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,पिंपरी.

Shantilal

विद्यार्थी संख्या

वर्ग अनुदानित तुकड्या विना अनुदानित तुकड्या अनुदानित विद्यार्थी संख्या विना अनुदानित विद्यार्थी संख्या एकूण विद्यार्थी संख्या
५ वी 2 -- 113 -- 113
6 वी 3 -- 112 -- 112
7 वी 3 -- 108 -- 108
8 वी 3 -- 162 -- 162
9 वी 3 -- 172 -- 172
10 वी 2 -- 146 -- 146
एकूण (माध्यमिक) 16 0 813 -- 813