BJS College

भारतीय जैन संघटना संचालित
प्राथमिक , माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,पिंपरी.

Shantilal

विद्यार्थी उल्लेखनीय कामगिरी सन २०१८-१९

अ. क्र विद्यार्थ्याचे नाव खेळ प्रकार क्रमांक
१. चि.जमीर मेहबूब नदाफ
(इ.१२ वी.वाणिज्य अ)
शालेय जिल्हा अॅथलेटिक्स
४००, ८००मी. धावणे
व्दितीय क्रमांक
चि.सुनिल शरणप्पा नाटेकर
(इ.१२ वी.वाणिज्य अ)
राज्यस्तरीय थायबॉक्सिंग प्रथम क्रमांक
चि.काळूंखे अजित लक्ष्मण
(इ.१२ वी.कला)
--जिल्हा किकबॉक्सिंग
-- किकबॉक्सिंग असोशीएशन राज्यस्तरीय
--राज्यस्तरीय वुशू
--व्दितीय क्रमांक
--प्रथम क्रमांक
--व्दितीय क्रमांक
चि.सुरज हनुमंत देवकर
(इ.१२ वी.वाणिज्य ब)
--शालेय जिल्हा कुस्ती /ज्युडो
--पुणे विभागीय कुस्ती/ज्युडो
--प्रथम क्रमांक
--व्दितीय क्रमांक
चि.विवेक देवानंद इंगळे
(इ.१२ वी.विज्ञान अ)
--शालेय क्रीडा विभागीय जिल्हा अॅथलेटिक्स ८००,१५०० मी.
-- विभागीय अॅथलेटिक्स
--प्रथम क्रमांक
--पाचवा क्रमांक
चि.अमन अब्दुलअजीज मुल्ला
(इ.११ वी.विज्ञान ब)
--महाराष्ट्र राज्य निवड किकबॉक्सिंग
--पिंपरी चिंचवड ओपन खुल्या किकबॉक्सिंग
--व्दितीय क्रमांक
--व्दितीय क्रमांक
चि.आदित्य जनार्दन शिरसाठ
(इ.११ वी.विज्ञान अ)
-- पुणे क्रीडा संचालनालय स्पर्धा जिल्हास्तर किकबॉक्सिंग
-- पुणे क्रीडा संचालनालय स्पर्धा विभागीय किकबॉक्सिंग
--पुणे जिल्हा असोशीएशन किकबॉक्सिंग
-- महाराष्ट्र राज्य असोशीएशन किकबॉक्सिंग
--प्रथम क्रमांक
--व्दितीय क्रमांक
--प्रथम क्रमांक
--व्दितीय क्रमांक