BJS College

भारतीय जैन संघटना संचालित
प्राथमिक , माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,पिंपरी.

Shantilal

विभाग

वर्ग उपलब्ध विषय माध्यम
११वीव१२वी वाणिज्य मराठी, हिंदी, इंग्लिश, अकौंट, अर्थशास्त्र, वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन, चिटणीसाचीकार्यपद्धती, शारीरिकशिक्षण, पर्यावरणशास्त्रमराठी
११वीव१२वी कला मराठी, हिंदी, इंग्लिश, राज्यशास्त्र , अर्थशास्त्र, इतिहास , भूगोल, शारीरिकशिक्षण, पर्यावरणशास्त्र मराठी
११वीव१२वी विज्ञान मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र,भूगोल, संगणकशास्त्र, शारीरिकशिक्षण, पर्यावरणशास्त्र इंग्रजी