BJS College

भारतीय जैन संघटना संचालित
प्राथमिक , माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,पिंपरी.

Shantilal

विद्यार्थी संख्या

वर्ग अनुदानित तुकड्या विना अनुदानित तुकड्या अनुदानित विद्यार्थी संख्या विना अनुदानित विद्यार्थी संख्या एकूण विद्यार्थी संख्या
११ वी कला 1 -- 75 -- 75
११ वी विज्ञान 1 1 79 73 152
११ वी वाणिज्य 1 1 76 37 113
१२ वी कला 1 -- 57 -- 57
१२ वी विज्ञान 1 1 76 50 126
१२ वी वाणिज्य 1 1 70 54 124
एकूण (उच्च माध्यमिक) 6 4 433 214 647
एकूण 22 4 1246 214 1460