BJS College

भारतीय जैन संघटना संचालित
प्राथमिक , माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,पिंपरी.

Shantilal

पालक शिक्षक संघ समिती

अ न सदस्याचे नावपद
१) मा. मुख्याध्यापक कदम एस डी(प्रभारी प्राचार्य) अध्यक्ष
२) सौ. शिंदे शीतल कार्तिक उपाध्यक्ष
३) सौ. छाबडा रेखा वीरेंद्र सचिव
४) सौ ढोकरे प्रतिभा संजय सहसचिव
५) श्री पाटील अजित खजिनदार
६) सौ. छाबडा रेखा वीरेंद्र

सौ ढोकरे प्रतिभा संजय

श्री पाटील अजित


शिक्षक प्रतिनिधी